VI HAR ROSTFRITT I TANKARNA

Vi är specialister på rostfritt. Vår produktion av processtankar och tryckkärl till läkemedelsindustrin är det bästa exemplet på vårt kunnande, vår förmåga och kompetens. Som leverantör till läkemedelsindustrin lever vi upp till högt ställda krav både vad gäller leveranskapacitet, leveranskvalitet samt hantverkskunnande.
Vi är dessutom leverantör till ett antal av Sveriges ledande industriföretag vad gäller både tankar, innovativa systemleveranser och specialdetaljer i rostfritt stål.

Vårt process-, applikations- och materialkunnande är stort, vilket ger dig som kund en snabb och effektiv konstruktion. Vår konstruktion jobbar tätt ihop med vår produktion vilket gör att våra leveranser är mycket kostnads- och produktionseffektiva.
Vår styrka ligger i plåtbearbetning, svets, slipning och polering.

JohSjö Industri AB är certifierade enligt ISO3834-2, vilket är den högsta nivån för svetsande verkstäder. När det gäller större tankar och tryckkärl, även med krav på fina ytor, så samarbetar vi med noga utvalda samarbetspartners i Tjeckien. Det ger oss en unik bredd i vårt produktprogram och stor leveranskapacitet. Dessutom åtar vi oss legouppdrag när det gäller vattenskärning. Detta utförs i egen lokal och vi tar oss an i stort sett alla material.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 och OHSAS 18001:2007 vilket omfattar försäljning, konstruktion och tillverkning av tryckkärl och processtankar samt systembyggnation i rostfritt stål. Kvalificerad svetsning, plåtformning och vattenskärning. Se våra certifikat här.

JohSjö Industri arbetar med

Kontakta oss

Inte läsbart? Ändra text.

Skriv din sökfras och tryck på Enter